Delivery and Return

1. GİRİŞ

1.1 Perapole Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş.(“PERAPOLE“), alıcı şirket (“ALICI”) ile tedarikçiler (“TEDARİKÇİLER”) arasında, işletmeler arası web tabanlı ve güvenli satınalma faaliyetlerini, pazarlıklarını ve iletişimlerini içeren B2B e-satınalma platformunu (“PLATFORM”) hizmete sunmaktadır.

1.2 PLATFORM, Satıcının, mal ve hizmet tedariği veya satımı hakkında bilgi, fiyat teklifi ve detaylı fiyat teklifi talebinde bulunup bulunmamasına bağlı olan Bilgi Talep Formu (“RFI”), Fiyat Talep Formu (“RFQ”), Detaylı Fiyat Talep Formu (“RFP”) ve e-Satınalma (“e-SATINALMA”) etkinliklerini içermektedir. ALICI, TEDARİKÇİNİN katılımı için güvenli platform üzerinden istek göndermektedir. TEDARİKÇİ sistem üzerinden gelen istek üzerine bilgi (“BİLGİ”) ya da teklif (“TEKLİF”) göndererek çevrimiçi satınalma sürecine (“SÜREÇ”) katılım sağlayabilmektedir.

ALICI ve TEDARİKÇİ aşağıdaki Hizmet Şartları ("ŞARTLAR") ile bağlı olduğunu kabul eder. Bu ŞARTLAR altında PERAPOLE'e bilgi veren bütün çalışanların, ALICI ve TEDARİKÇİ'yi temsil etmek amacıyla yetkiye sahip olması gerekmektedir.

2. HİZMET KULLANIMI

2.1 İki tane hizmet modeli vardır. Modeller aşağıda belirtildiği gibi birbirinden ayrılır:

(a) Talep Üzerine (On-Demand): Bu modelde PERAPOLE, teknolojik PLATFORM’un yanında, satınalma SÜREÇ’leri üzerine genel bilgi, SÜREÇ danışmanlığı, operasyonel SÜREÇ yönetimi, kullanıcı ve tedarikçi eğitimleri, ve teknik yardım hizmeti sağlamaktadır. ALICI, satınalma SÜREÇ yönetimini PERAPOLE'den talep eder, PERAPOLE, SÜREÇ detaylarını analiz eder, SÜREÇ için bir yol haritası hazırlar ve ALICI ile mutabakata varır. ALICI, SÜREÇ formatı, onaylanan TEDARİKÇİLER, rekabetçi bilgiler gibi bütün yönetimsel konulara karar verir. PERAPOLE, SÜREÇ danışmanı olarak hareket eder. PERAPOLE kullanıcıları, ALICI'ların kararlarına göre PLATFORM'daki SÜRECİ hazırlar. Ek olarak, PERAPOLE TEDARİKÇİLER'in eğitimi, canlı SÜREÇ yönetimi, raporlama ve teknik destek olarak ek operasyonel hizmet sağlar. Bütün nihai kararlar ALICI tarafından verilecektir.

(b) Self Servis: PERAPOLE, teknolojik PLATFORM ve destek hizmet sağlar. PERAPOLE, ALICI şirket ve kullanıcı hesaplarını oluşturur. ALICI kullanıcılar, SÜREÇ detaylarına ve SÜREÇ’lerin yönetimine kendi kendilerine karar verir. PERAPOLE, e-mail ve telefon aramaları aracılığıyla PLATFORM kullanıcılarına teknik destek sağlayacaktır.

2.2 Her iki hizmet modelinde de, karar ve politikaları belirleyen ALICI’dır. PERAPOLE, PLATFORM sağlayıcı olarak hareket eder ve iletişimlerden, sözleşmelerden ve ALICI ve TEDARİKÇİ arasındaki işten sorumlu değildir.

2.3 Her iki hizmet modeli (ayrı ayrı ya da birlikte) ALICI'nın gereksinimlerine göre kullanılabilir. SÜREÇ’lerin devamlılığı PERAPOLE'ün sorumluluğunun dışındadır. SÜRECİ oluşturan ALICI, SÜREÇ’ten sorumludur. SÜREÇ’lerden kaynaklanan üçüncü tarafın tüm iddiaları için PERAPOLE, ALICI tarafından tazmin edilecektir.

2.4 ALICI, PERAPOLE'ün kurumsal web sitesindeki (http://www.perapole.com) kayıt formunu doldurarak PLATFORM'a kayıt olur. ALICI, form üzerine doğru detayları yazacağını ve bu detayları güncel tutacağını taahhüt eder.

2.5 TEDARİKÇİLER, ALICI tarafından PLATFORM'da tayin edilen mallar, hizmetler ve sorular için BİLGİ ve TEKLİF sunar. ALICI SÜRECİN hüküm ve şartlarını belirler ve PLATFORM'a iştirak eden TEDARİKÇİLER bu hüküm ve şartları üstlendiklerini kabul eder.

2.6 ALICI, satınalma talebini yeniden açma, sona erdirme ya da iptal etme hakkını mahfuz tutar. Eğer herhangi bir TEDARİKÇİ TEKLİF’ini geri çekmek isterse veya SÜREÇ’ten geri çekilmek isterse TEDARİKÇİ ALICI ile iletişime geçmelidir. ALICI TEKLİF’i iptal etme ya da TEDARİKÇİYİ SÜREÇ’ten çıkartma hakkına sahiptir.

2.7 ALICI hizmet yöntemi ve kullanım sıklığına göre PLATFORM'un kullanımı için ücretlendirilecektir. Genelde, talep üzerine fiyatlandırma SÜREÇ bazlı, self servis fiyatlandırma ise aylık ve yıllık ödeme bazlı olacaktır. TEDARİKÇİLER SÜREÇ’lere kayıt ya da katılım için ücretlendirilmeyecektir. Taraflar bu paragrafın geçersiz olacağına dair farklı hükümler kabul edebilirler.

2.8 ALICILARIN kullanıcıları ve TEDARİKÇİLER kişisel kullanıcı adı ve parolalarını güvenli ve gizli tutacaklarını taahhüt ederler. Bir kuruluşun bünyesinde veya dışında oturum açma detaylarının paylaşımı kesin suretle yasaklanmıştır ve bu tüm taraflar için önemli risklere yol açar. Oturum açma bilgisinin gizliliğinin ihlalinden doğan bütün zararlar bu oturum açma bilgisinden sorumlu taraf tarafından tazmin edilir.

2.9 PERAPOLE TEDARİKÇİLER nezdinde mal ve hizmetlerin tedariğinden sorumlu değildir. PERAPOLE ALICI ve TEDARİKÇİLERİN arasındaki herhangi bir ticari şartın ya da sözleşmenin tarafı değildir. Ek olarak, ALICI, TEDARİKÇİLERİN seçimini, onaylanmasını ve denetlemesini üstlenir.

2.10 ALICI TEKLİF’LERİ fiyata, performansa ve kalite kriterlerine göre değerlendirecektir. ALICI en düşük TEKLİF’i veren TEDARİKÇİ’yle anlaşmak zorunda değildir.

2.11 PERAPOLE muhtelif zamanlarda ihbarsız ve kendi takdirinde bu ŞARTLARI güncelleme ve değişirme hakkını saklı tutar. ALICI ve TEDARİKÇİLER değişiklikler için PERAPOLE'nın kurumsal web sitesi olan (http://www.perapole.com) kontrol etmek zorundadırlar.

2.12 PERAPOLE PLATFORM'a kesintisiz erişim için çalışmaktadır. Ancak internetin doğası gereği her an PLATFORM'a erişim askıya alınabilir, sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. PERAPOLE önceden belirlenen planlı bakım dönemlerini duyuracaktır. ALICI ya da TEDARİKÇİ kullanıcılarının PERAPOLE vasıtasıyla gönderdiği iletimlere ilişkin PERAPOLE'ün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır ve kullanıcılar bu iletimleri, riski tamamen kendi üzerilerinde olacak şekilde yaparlar.

2.13 SÜREÇ zamanında anlaşmazlık olduğu herhangi bir zamanda, PERAPOLE sunucu zamanı referans olacaktır. TEDARİKÇİ bunun bilincinde olmalıdır ve PERAPOLE'ün sunucu zamanına göre teklifte bulunmalıdır.

2.14 ALICI, PERAPOLE’e ALICININ faaliyetlerinden elde edilen verileri pazarlama amacıyla kullanabilmesi için onay verir. Gizli bilgiler PERAPOLE tarafından yayınlanamayacaktır.

3. DENEME SÜRÜMÜ

3.1 ALICI deneme sürüm periyodu için PERAPOLE kurumsal web sitesi olan http://www.perapole.com adresinden kayıt olabilir. Bir ya da daha fazla PERAPOLE hizmeti deneme sürümü süresince ALICI için kullanılabilir olacaktır. Deneme sürüm döneminin sona erme tarihinden önce, ALICI, PERAPOLE satış ekibi ile üyelik alımının ve kullanımının devamı için iletişime geçebilir. Aksi takdirde ALICI hesabının aktiflik süresi deneme sürüm dönemi sonunda dolacaktır.

3.2 Deneme sürüm dönemi süresinde ALICI tarafından girilen veri PLATFORM'dan silinmeyecektir. Deneme sürüm döneminin sona erme tarihinden sonra, eğer ALICI üyelik alımına karar verirse, deneme sürüm dönemi süresinde girilen veriler erişilebilir olacaktır.

4. DESTEK

4.1 Destek PERAPOLE destek ekibi tarafından e-mail ve telefon üzerinden verilecektir. Bu destek Talep Üzerine (On-Demand) modelde kullanıcılar için SÜREÇ danışmanlığını kapsayacaktır. Self servis kullanıcıları için ise teknik destek şeklinde olacaktır.

4.2 ALICI ve TEDARİKÇİ kullanıcıları her zaman PERAPOLE Destek Ekibi ile teknik altyapı ayarlamaları ve PLATFORM'un kullanımı sırasında meydana gelen PLATFORM sunucu sorunları hakkında iletişime geçebilirler ve arızaları bildirebilirler. PERAPOLE her türlü problem ve hata durumda 09.00 - 18.00 (GMT+2) çalışma saatleri içinde yardım servisi vermektedir.

4.3 ALICI ve TEDARİKÇİ kullanıcılarına kendi hizmet yöntemlerine ve kullanıcı rollerine göre kullanım kılavuzları sağlanacaktır.

4.4 Gereken uyarlama ve değişiklikler ayrı ayrı değerlendirilecektir, sistemdeki önemli değişikliklere neden olan talepler ayrı şekilde fiyatlandırılabilecektir.

4.5 ALICI ve TEDARİKÇİ kullanıcılar PLATFORM'un önceden belirlenen planlı bakım ve güncellemeleri durumunda bilgilendirilecektir.

5. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

5.1 PERAPOLE PLATFORM fiyatlandırması hizmet modeline göre belirlenir. Eğer ALICI, PLATFORM'da Talep Üzerine (On-Demand) modeli kullanırsa, hizmet ücreti SÜREÇ sayısına göre ücretlendirilecektir. Eğer self servis yöntemi kullanılırsa, fiyatlandırma yöntemi üyelik esaslı olacaktır. Alınan üyelik ilgili üyelik süreci boyunca iptal edilemez.

5.2 PERAPOLE, ALICI talebi üzerine teklif mektubu hazırlayacaktır.

5.3 Her iki hizmet modelinde de, hizmet ücreti PLATFORM'un bakım ve barındırma hizmetini içerir.

5.4 ALICI, faturaları faturanın teslim tarihini takiben 15 (on beş) gün içinde ödeyecektir. Geç ödeme durumunda her ay 1.5% faiz oranı uygulanacaktır.

5.5 Ödemeler havale yöntemiyle yapılacaktır.

6. YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1 Taraflar işbu sözleşmede düzenlenen yükümlülükleri tamamıyla yerine getireceğini üstlenir ve kabul eder. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmeme ya da uygulamama durumunda tarafların sözleşmeyi askıya alma ya da sona erdirme hakkı vardır.

6.2 ALICI’nın izin verdiği kendi iş alanındaki dahili kullanıcılar ("Dahili Kullanıcı") ve TEDARİKÇİLER PLATFORM'a giriş yapar ve kullanır. PERAPOLE dahili kullanıcı olmayan gerçek ya da tüzel kişiyi ya da TEDARİKÇİ'yi PLATFORM'dan derhal çıkartma ve PLATFORM’u kullanmalarını yasaklama hakkına sahiptir. ALICI kendi iş alanındaki kullanıcıların kullanıcı hesaplarını gizli ve özel tutmaktan sorumludur ve bu kullanıcı hesaplarını hiçbir üçüncü partiye vermeyeceğini ve ortaya çıkarmayacağını kabul eder.

ALICI’nın kullanıcı hesaplarının kullanıldığı süre boyunca verilen her ifade ve uygulanan her davranış ve ihmal için de ALICI sorumludur. PERAPOLE, ALICI’nın kullanıcı hesaplarını gizli tutmamasından meydana gelen herhangi bir güvenlik ihlalinden sorumlu tutulamaz. ALICI kullanıcı hesaplarının kaybolması veya çalınması ya da bir şekilde kullanıcı hesaplarının gizliliğinin ihlaline inanırsa ya da PLATFORM’un kullanıldığını anlarsa ya da bunlar için yetkisiz bir şekilde kullanılması ihtimali olması durumunda, ALICI derhal PERAPOLE’ü bilgilendireceğini kabul eder. PERAPOLE, ALICI’nın kullanıcı hesaplarını ön bildirim ile iptal etme hakkını saklı tutar.

6.3 PERAPOLE tarafından yerine getirilen bu sözleşmedeki faaliyetler ve hizmetler için gereken tüm yetki ve izinleri ALICI verir ve PERAPOLE’ün bu amaca ilişkin bütün gerekli ve uygun kararları alacağını kabul eder. ALICI, PLATFORM’da kullanılmak üzere adını, logosunu, markalarını coğaltma ve kullanma hakkını herhangi bir lisans ücretine tabi tutmadan PERAPOLE’e verir.

6.4 ALICI, PLATFORM’a (i) üçüncü tarafın her türlü fikri mülkiyet hakkını içeren haklarının ihlali ve gasp etmeyi: (ii) iftira, hakaret ya da tehdit içeren ahlak ve örf ve adetlere karşı veya kanuna aykırı veya (iii) virüsler, “solucanlar”, “Trojan” veya diğer zarar verici özellikleri içeren herhangi bir program - veri yüklemeyeceğini kabul eder. ALICI, PLATFORM’u kanuna aykırı amaçlarla kullanmamayı veya bu tür amaçları fark edeceğini kabul eder. PERAPOLE, kendi takdirinde olarak bu hükümlere karşı olan SÜREÇ’leri iptal etme, silme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

7. GİZLİLİK

7.1 Taraflar, üçüncü taraflardan gizlenmesi gereken tüm bilgileri gizli tutacağını taahhüt eder. Tarafların bu yükümlülüğü, bu anlaşmanın sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca devam eder. Hukuken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hariç olmak üzere, taraflar anlaşmanın sona ermesiyle beraber, talep üzerine kendilerine verilmiş belgeleri gecikmeksizin iade veya imha etmeyi taahhüt ederler. Ayrıca, taraflar bu anlaşmanın konusuyla ilişkili olan çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin de bu anlaşma kapsamındaki gizlilik yükümlülüğüne ve karşılıklı gizlilik hükmüne riayet etmelerini sağlar. Aksi halde, taraflar karşılıklı gizliliğe dair bu hükmü ihlal eden çalışanları/bağlı şirketleriyle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu olmayı kabul ederler.

7.2 Gizlilik yükümlülüğü ve gizli bilgilerin kullanımı hükmü aşağıda belirtilen bilgileri kapsamaz:

(i) Bilgiyi edinen tarafın ilgili bilgiyi karşı tarafın açıklamasından önce bildiğini ispatladığı bilgiler,

(ii) Karşı tarafın hakları ihlal edilmeksizin, bilgiyi edinen tarafa üçüncü kişilerce sağlanan bilgiler,

(iii) Bilgiyi edinen tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın kamusal alana düşen bilgiler,

(iv) Bilgiyi edinen tarafın yetkili hukuk gereği açıklamak zorunda olduğu bilgiler,

(v) Menkul Kıymetler Hukuku kuralları kapsamında kamuya sunulan bilgiler ve gerekli veya tavsiye niteliğindeki ürün bilgileri.

7.3 Bu anlaşma kapsamında taraflar arasındaki bilgi alışverişi, bu anlaşmanın uygulanması için gerekli bilgi ile sınırlıdır. Taraflar, fiyat ve pazarlama politikaları, kar marjı veya kullanım kapasitesi gibi rekabet açısından hassas nitelikte olan bilgi alışverişinde bulunmamalıdırlar.

8. MÜLKİYET HAKLARI

8.1 PLATFORM üzerindeki fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm haklar PERAPOLE’e aittir. Kullanıcıların bu hizmetin doğası gereği kullanmak zorunda oldukları haklar hariç, bu anlaşma fikri haklara dair herhangi bir hak veya lisans tanımaz.

8.2 PERAPOLE, PLATFORM ve PERAPOLE markaları üzerindeki tüm mülkiyet ve tasarruf haklarına sahiptir. Bu anlaşmadaki hiçbir hüküm, alıcıya mülkiyet, bağlantılı hak veya yetki sağlamaz. ALICI, sadece PLATFORM’a münhasır olmayan ve sınırlı bir erişim hakkı elde eder. Bu erişim hakkı, alım işlemlerine dair kurum içi kullanım amacına dairdir ve bunları kullanım hakkını da ihtiva eder. Keza, bu hak, bu anlaşma süresince geçerlidir ve fakat başka kişilere temlik edilemez. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, ALICI PLATFORM ve PERAPOLE markalarını veyahut bunların bir kısmını kullanamaz, çoğaltamaz, taklit edemez, geliştiremez, teşhir amaçlı kullanamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, dönüştüremez, değiştiremez ve bunlardan işleme eserler oluşturamaz. Dahası, ALICI, bunlara dair alt-lisans veremez, bunları iletemez, devredemez, ticari amaçlarla kullanamaz veya başka benzer eylemlerde bulunamaz. ALICI, PLATFORM’dan yetkili olarak aldığı tüm nüshaları, PERAPOLE’ün telif hakları, ticari markası ve diğer mülkiyet haklarına dair olacak şekilde bandroller. ALICI, bu bandrolleri silmemeli, ortadan kaldırmamalı, başka bandrollerle kaplamamalı veyahut bu bandrollerin üzerine herhangi bir işaret veya uyarı koymamalıdır. ALICI, üçüncü tarafların, PLATFORM’dan gelen malzemeleri çoğaltmasına, kullanmasına veya teşhir amaçlı kullanmasına izin vermemelidir.

8.3 PERAPOLE, ALICI ve TEDARİKÇİ’NİN gizlilik mühürleri altında, satınalmaya dair bilgi nüshalarını saklamalıdır. PERAPOLE, bu bilgileri PLATFORM’un yüklenmesi ve çalışması ve de PERAPOLE’ün hizmetlere dair yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının yürütülmesi ve yerine getirilmesi amacıyla kullanabilir. Bu kullanıma çoğaltma, dağıtma, yayınlama ve işleme de dahildir.

9. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebepten kaynaklandığı ölçüde, tarafların edimlerini geç veya hiç ifa etmemesi durumu mazur görülür. Bu anlaşma kapsamında mücbir sebep, mücbir sebep iddiasında bulunan tarafça öngörülmesi mümkün olmayan, bu kişi tarafından sebep olunmayan veyahut bu kişinin kontrolünde gerçekleşmeyen durumlara denilir. Mücbir sebep kavramı kapsamına, PERAPOLE’ün ve ALICI’ların hareketleri dışında kalan ve PERAPOLE’ü ekipman veya malzemeleri tedarik etmekten alıkoyan doğa olayları, yangın, sel, patlama, isyan, savaş, kasırga, terör saldırısı, vandalizm, kaza, hükümet sınırlandırmaları, hükümet tasarrufları, mahkeme kararları, grev; etkilenen tarafın - bu tarafın ilgili olayların, hareketlerin etkilerini engelleme, bu etkilerinden kaçınma, bu etkileri geciktirme veya azaltma çabalarına rağmen - makul tahmini ve kontrolünün ötesinde olan olaylar ve de meydana gelmeleri veyahut etkileri taraflardan birinin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü taraflara atfedilemeyen olayları girer.

10. ANLAŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ

10.1.1 ALICI, PERAPOLE’ün bu hükümleri değiştirmesi halinde, bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bununla birlikte ALICI, bu hakkını sadece hükümlerin esaslı ölçüde değiştirilmesi halinde kullanabilir. Esaslı olmayan değişiklikler haklı bir fesih sebebi oluşturmaz.

10.1.2 PERAPOLE, ALICI’NIN herhangi bir bedeli vadesinden itibaren 15 gün içerisinde ödememesi durumunda, bu anlaşmayı sona erdirebilir.

10.1.3 PERAPOLE bu hükümlerin ihlali durumunda, herhangi bir uygulamayı derhal sona erdirebilir ve ALICI kullanıcılarının PLATFORM’u kullanmasını yasaklayabilir.

10.1.4. PERAPOLE, PLATFORM’a kayıtları veya erişimi reddetme ve geçici veyahut belirsiz bir süre için kayıtlı bir kullanıcının hesabını askıya almak hakkına sahiptir. Herhangi bir haklı sebep olmaksızın askıya alma durumunda, PERAPOLE, hesabın geri kalan kullanım süresine denk bir bedel ödemek zorundadır.

10.1.5 PERAPOLE, PLATFORM’u her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geçici olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

10.1.6 PERAPOLE kullanıcı adlarının ve/veya şifrelerinin tehlikeye girdiği kanısına varırsa, kullanıcı hesaplarını her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir.

10.2 ALICI, hizmet bedellerini tümüyle ödediği müddetçe anlaşmayı sona erdirme hakkına haizdir.

10.3 Bu hükümlerin sona erdirilmesi halinde, PLATFORM’a erişim sona erer ve diğer tarafa dair tüm bilgiler ya iade edilir veyahut tamamen imha edilir. Bilgilerin iadesi için gerekli hükümler ve zaman çizelgesi hazırlanacaktır.

11. HUKUK VE YETKİ

Bu hükümler, Türk hukukuna göre yorumlanacak ve yine Türk Hukukuna tabi olacaklardır. Ayrıca, taraflar, bu anlaşmaya dair TR Istanbul Mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

12. DİĞER

12.1 Bu hükümlere yönelik değişiklikler, derhal yürürlüğe girer. PLATFORM’un değişikliklerden sonra ALICI tarafından kullanılması durumunda, bu, ALICI’nın yeni hükümlerle bağlı olmak istediği anlamına gelir.

12.2 ALICI, PERAPOLE’ün yazılı onayı olmaksızın, hiçbir bir hakkını veya yükümlülüğünü devredemez.

12.3 ALICI, kayıt esnasında kendisi tarafından sunulan adreslerin kendisinin kalıcı adresleri olduğunu ve bu adreslerde meydana gelen değişiklikleri derhal PERAPOLE’e bildireceğini kabul eder. Aksi halde, sunulan adreslere yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

12.4 Tarafların bu anlaşma kapsamındaki haklarını, yetkilerini veyahut ayrıcalıklarını kullanmaması veya bunları geç kullanması, kendilerinin bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, bu hak, yetki veyahut ayrıcalıkların kısmen kullanılması, kullanılmayan kısmın veya kullanılmayan diğer hak, yetki ve ayrıcalıkların artık kullanılamayacağı anlamını taşımaz. Bu anlaşma kapsamındaki hüküm ve şartlara dair hiçbir feragat, bu hüküm ve şartlardan sürekli feragat edildiği anlamını taşıyacak veya feragatin kapsamını genişletecek şekilde yorumlanamaz.

12.5 Bu anlaşma, tarafların üzerinde anlaştığı her şeyi kapsar.Bu anlaşma, taraflar arasında daha önce bu anlaşmanın konusuna giren diğer tüm sözlü ve yazılı anlaşmaların yerine geçer.

12.6 Bu anlaşmanın bir veya birkaç hükmünün yok veya geçersiz olması ve anlaşmanın geri kalanının görece daha büyük kalması durumunda, geri kalan hükümler geçerliliklerini korurlar. Aynı sonuç, bu anlaşmanın eksik kaldığı durumlar için de uygulanmalıdır. Yok hükmündeki veya geçersiz anlaşma hükmü, kendisine anlamsal ve amaçsal açıdan en yakın bir hükümle değiştirilir.